Начало
Начало

“ТСМ – 3”ООД гр.Бургас е създадена през 2004г. и се управлява от инж.Румен Сивков и Тодор Петров.Фирмата е специализирана в извършването на услуги с тежка строителна механизация, строителство и ремонт на сгради, ВиК инфрастуктура , охладителни кули , комини и силози , извършването на промишлени ремонти на колонно и топлообменно оборудване. ”ТСМ – 3” ООД е вписана в професионален регистър на строителя първа категория на І , ІV и V групи. Дружеството има Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 одобрена от 3EC International.

“ТСМ – 3” ООД разполага с голям автопарк и строителна механизация , които използва за свои нужди и за извършване на външни услуги. Техниката е базирана в собствена Производствено техническа база , намираща се на територията на “Лукойл – Нефтохим – Бургас” АД.

 

Ние се стремим непрекъснато да удовлетворяваме изискванията, нуждите и очакванията на нашите инвеститори и клиенти, като им предлагаме качествени строителни услуги и насърчаваме всеки член на персонала да допринася в рамките на своята компетентност и правомощия за постигане на тази цел.

За нас това означава:

  • да определяме техните нужди и очаквания и да ги удовлетворяваме в максимална степен и професионално;
  • да определяме цели по качеството и да информираме целия персонал за значението на тяхното изпълнение;
  • да отговаряме на изискванията на системата за управление на качеството и непрекъснато да подобряваме нейната ефективност;
  • да развиваме уменията на персонала и да повишаваме неговото сътрудничество чрез ефективно обучение;
  • да развиваме взаимоотношенията с доставчиците за осигуряване на бездефектни доставки на материали и услуги;
  • да се съобразяваме с действащото законодателство в областта на строителството и техническата безопасност.


Качеството е нашата гаранция за успех!

 

 
Основно меню
Сертификати ТСМ-3 ООД

ТСМ-3 ООД сертификат